U bent hier: Home » Info » Onze school » Visie

Onze visie

In het kort

GO! Freinetschool Klim-op is een kleine kleurrijke basisschool waar kinderen zich goed voelen en waar leren zoveel meer is dan alleen maar presteren.

Door kinderen te stimuleren om een actieve leerhouding aan te nemen en te vertrekken vanuit hun eigen belevingswereld, vergaren zij kennis en vaardigheden waardoor ze met een open geest, eigen mening en creatieve blik in een grote rugzak de maatschappij van nu en van de toekomst instappen.

De belangrijkste bouwstenen van Klim-op zijn daarom creativiteit, kindgerichtheid, zelfstandigheid, samenwerking tussen verschillende leeftijdsgroepen, maatschappelijk bewustzijn en burgerschap en ouderparticipatie. Dit zijn de waarden waar we voor staan en voor gaan.


Een creatieve school

Kinderen tonen hun creativiteit en leveren hun eigen inbreng bij toneel, poëzie, project- en onderzoekswerk, vrije tekst, kunstwerkjes, muziek en dans…

Kinderen krijgen de kans om te experimenteren met verschillende materialen en werkvormen. Er wordt aandacht besteed aan het uitbreiden van de mogelijkheden en talenten van de kinderen.


Kindgericht

De kinderen doen kennis op vanuit hun eigen ervaringswereld.

Dit begint al in de kring, waar kinderen opkomen voor eigen mening, hun gevoelens uiten, de wereld binnenbrengen in de klas, respect opbrengen voor elkaar, interesses en talenten tonen…

De onderzoekskeuze wordt bepaald door de kinderen. De kinderen kiezen dus zelf welke onderwerpen ze behandelen.

In de kinderraad komen afgevaardigden uit elke klas één maal per maand samen met voorstellen, klachten en pluimen.


Zelfstandigheid

We werken dagelijks aan het verhogen van zelfstandigheid van de kinderen. Dit komt onder meer aan bod in:
• Creatief schrijven van vrije teksten
• Inzetten op innovatie: gebruik van de computer, laptop, I-pad
• Werken met gedifferentieerd werkplan
• Werken in hoeken
• Aan de hand van stappenplannen in kleine groep werken (duodozen)
• Samen school maken in de vorm van klastaken


Samenwerking tussen leeftijdsgroepen

Er is een consequente samenwerking tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Kinderen leren zo van elkaar, dragen zorg voor elkaar en houden rekening met elkaars verschillen.

De samenwerking tussen verschillende leeftijdsgroepen komt aan bod bij:

• Tweewekelijks werken alle kinderen klasdoorbrekend in ateliers
• Klassen delen op het forum met de hele school het werk dat ze onlangs hebben gepresteerd
• Kinderen krijgen inspraak in de schoolwerking op de kinderraad.
• Het niveaulezen verloopt klasdoorbrekend: afhankelijk van het leesniveau zoeken kinderen een andere klas op.
• Kinderen van de lagere school werken samen met en dragen zorg voor kleuters (voorleesmomenten, op de speelplaats)
• Inzetten op klasdoorbrekend werken tussen jaarklassen, ook de overgang tussen kleuter en lager wordt versoepeld door klasdoorbrekend werken.
• Samenwerken en zorgen voor elkaar op kamp.
• Werken aan positieve sfeer op de speelplaats door klasdoorbrekende teambuildingactiviteiten, het vriendjesatelier.
 

Maatschappelijke waarden en burgerschap

We dragen een aantal maatschappelijke waarden, waarvan we denken dat ze toekomstgericht zijn, hoog in het vaandel.

• Milieubewustzijn: netjes houden van de speelplaats, afvalarme scholen 2020 en composteren
• Samenwerken en samenleven met respect voor iedereen
• Vriendelijkheid in de omgang, pesten voorkomen, beleefdheid
• Samen schoolmaken
• Kinderparticipatie in de schoolwerking


Ouderparticipatie

Ouders hebben een grote inbreng in verschillende aspecten van onze schoolwerking.

• Inbreng van ouders tijdens projecten, onderzoeken en ateliers
• Begeleiding bij uitstappen, sportdag, zwemmen
• Werkgroepen
• Oudercomité