U bent hier: Home » Info » Praktische info » Afwezigheden & ziekte

Afwezigheden & ziekte

De volledige uitleg staat beschreven in het schoolreglement onderdeel afwezigheden.

Graag krijgen wij een seintje bij afwezigheid.

Indien de leerling medicijnen moet nemen tijdens de schooluren, laat u dit document door de arts invullen.

BELANGRIJK!
Wij vragen aan alle ouders met grote aandrang vragen om dagelijks en tijdig hun kind(eren) naar school te brengen.

 

In de kleuterschool

Een leerplichtige kleuter kan geldig afwezig zijn bij:
- Ziekte.
- Zware of besmettelijke ziekte (verwittig de school).
- Overlijden van een familielid.
- Toevallige moeilijkheden met het verkeer (bijvoorbeeld staking, weersomstandigheden).
- Feestdagen verbonden aan de door de grondwet erkende levensbeschouwing.
Een medisch attest of schriftelijke melding is nodig voor de administratie.

In het kleuteronderwijs (voor niet leerplichtige kleuters) moeten afwezigheden niet gewettigd worden door medische attesten.
 Het is wel wenselijk dat ouders de kleuterleidsters informeren omtrent de afwezigheid van hun kind. Ook vragen we via de intentieverklaring aan de ouders om hun kind regelmatig naar school te brengen.

 

In de lagere school

Afwezigheden van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen moeten door middel van een medisch attest gewettigd worden.

Een leerling kan geldig afwezig zijn bij:
- Ziekte of ongesteldheid.
- Zware of besmettelijke ziekte (verwittig de school).
- Overlijden van een familielid.
- Toevallige moeilijkheden met het verkeer (bijvoorbeeld staking, weersomstandigheden).
- Feestdagen verbonden aan de door de grondwet erkende levensbeschouwing.
Een medisch attest of schriftelijke melding is nodig voor de administratie.

Komt er geen reden voor afwezigheid op school toe, dan is de afwezigheid ‘ongewettigd’. Spijbelgedrag, zelfs met medeweten van de ouders kan ernstige gevolgen hebben. Na 10 halve dagen ongewettigde afwezigheid wordt het CLB ingeschakeld en wordt een dossier opgesteld rond ‘problematische afwezigheden’.

Om veiligheidsredenen mogen de leerlingen de school niet verlaten tijdens de lessen of tijdens de middagpauze zonder begeleiding van ouders.