U bent hier: Home » Info » Praktische info » Afwezigheden & ziekte

Afwezigheden & ziekte

Leerlingen in België zijn leerplichtig vanaf het jaar waarin ze 6 jaar worden.
Vanaf dat moment dient er bij ziekte steeds een wettig afwezigheidsbriefje te zijn. Vier maal per schooljaar mogen de ouders zelf een ziektebriefje uitschrijven voor een afwezigheid van maximum 3 dagen. Voor de overige afwezigheden wegens ziekte wordt er steeds een doktersattest gevraagd.

WAARSCHUWING!
Komt er geen reden voor afwezigheid op school toe, dan is de afwezigheid ‘ongewettigd’. Spijbelgedrag, zelfs met medeweten van de ouders kan ernstige gevolgen hebben. Na 10 halve dagen ongewettigde afwezigheid wordt het CLB ingeschakeld en wordt een dossier opgesteld rond ‘problematische afwezigheden’.

Voor kleuters die nog niet leerplichtig zijn, gelden bovenvermelde regels niet. De school heeft echter graag dat bij langere afwezigheid er toch een doktersbriefje wordt afgegeven. 
Verder is het wenselijk dat de ouders de school verwittigen indien hun kind afwezig is wegens ziekte, ... 
Dit kan steeds op het nummer:  03 290 76 18 of via Class Dojo aan de leerkracht zelf.

Wat betreft dokters- en tandartsbezoek tijdens de schooluren vragen wij dit te beperken en slechts in uitzonderlijke gevallen dit te doen!  Zo missen jullie kinderen geen belangrijke lesmomenten!  Niet vergeten telkens een bewijs te vragen en dit af te geven aan de juf of meester.

Bij het vroeger verlaten van de school wordt er telkens een briefje ondertekend.  Dit in het belang en de veiligheid van jullie kinderen.

BELANGRIJK!
Wij vragen aan alle ouders met grote aandrang vragen om dagelijks en tijdig hun kind(eren) naar school te brengen.