U bent hier: Home » Info » Uitstappen » Lichamelijke opvoeding

Afspraken bij de turnles

Tijdens de turnles in de lagere school is het wenselijk dat alle leerlingen een t-shirt van de school dragen met een shortje en turnpantoffels (geen veters). Het turngerief wordt opgeborgen in een turnzakje dat ze van de school krijgen waarop hun naam staat vermeld. Het oudercomité schenkt ook de turnzak en het eerste shirt tijdens de instap in de lagere school.

Het is aan te raden zowel in de turnpantoffels als in het turnpak de naam te vermelden.

 

Zwemmen


Tijdens de eerste helft van het schooljaar zwemmen de leerlingen van het tweede leerjaar. De tweede helft van het schooljaar zwemmen de leerlingen van het eerste leerjaar. 
Leerlingen van het derde leerjaar zwemmen een heel schooljaar wekelijks.

De kosten worden gedragen door de school, u hoeft als ouder geen bijdrage te betalen. De kinderen krijgen zwemles van de klasleerkrachten en turnleerkracht.

 

Afspraken bij het zwemmen

Zwemles is een verplichte les. Leerlingen die om één of andere reden niet aan de zwemles kunnen deelnemen, dienen door hun ouders de reden te laten vermelden op een briefje of bezorgen de leerkracht een medisch attest.