U bent hier: Home » Schoolteam » Levensbeschouwing

Leerkrachten levensbeschouwelijke vakken

Ingrid - Zedenleer  Betty - Rooms Katholieke Godsdienst
 
Marian - Protestantse Godsdienst Mina - Islam

Eenieder heeft het recht op vrijheid van gedachte, van geweten en van godsdienst; dit recht sluit de vrijheid in van godsdienst of van overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid, zijn godsdienst of zijn overtuiging te belijden, alleen of gemeenschappelijk, zowel in het openbaar als in eigen kring, door middel van onderwijs, praktijken, eredienst en ritus.
Artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Beste ouders,

Jullie kozen voor het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Een goede keuze. Binnen het officiële onderwijs kan u kiezen in welke erkende levensbeschouwing uw kind twee lestijden per week les zal krijgen.

In Vlaanderen kunnen ouders kiezen tussen verscheidene levensbeschouwelijke vakken:

  • Islamitische godsdienst
  • Israëlitische godsdienst
  • Niet-confessionele zedenleer
  • Orthodoxe godsdienst
  • Protestantse godsdienst
  • Rooms-Katholieke godsdienst

De keuzevakken godsdienst en niet-confessionele zedenleer vertrekken vanuit de eigen levenservaring om zichzelf en de andere beter te begrijpen, te situeren, te aanvaarden, te dienen. Dit onderricht mondt uit in een levenshouding en een levensstijl. Elke levensbeschouwing geeft kleur aan een eigen visie op de mens en het samenleven en stelt een inzicht voor over mens en wereld. Speciaal daartoe opgeleide leerkrachten zullen uw kind(eren) twee uur per week les geven in de door u gekozen levensbeschouwing. Het volledige schooljaar zal uw kind de lessen volgen bij een bijzonder leermeester.

Deze keuze kan enkel bepaald en aangepast worden bij het begin van het schooljaar (voor 8 september). Op dit moment worden de volgende godsdiensten en niet-confessionele zedenleer verzorgd door de volgende leerkrachten:

  • Rooms-katholieke godsdienst: juf Betty
  • Islamitische godsdienst: meester Riza
  • Niet- confessionele zedenleer: juf Ingrid

Samen zeggen wij “Welkom”.